Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Obřany_01

Název předindustriální krajiny

 

Obřany

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°13'50.4"N 16°39'35.1"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě             Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Drahanská vrchovina (Adamovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Obřany

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Obřany_01

Celková plocha (ha)

 

60,27

 

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

na plošinách a svazích pestrá mozaika úzkých parcel TTP, sadů a zahrad vedených převážně po spádnici, lesy na strmých svazích a valech hradiště, mnoho chat

Stav

 

3

Ohrožení

úplná náhrada orné půdy trvalými kulturami, zarůstání dřevinami, chataření

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

ukloněné plošiny a svahy výšiny na konci meziúdolního hřbetu členěné středem hlubokým, na dně zastavěným údolíčkem

213-335

60 M

40 P

30 JZ

20 J

20 Z

10V

10 SZ

W2

40 amfibol biotitický granodiorit

20 šedý biotitický granodiorit

30 spraš

40 kambizem mesobazická

20 kambizem modální

30 hnědozem modální

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, zamezovat dalšímu zarůstání otevřených ploch dřevinami, kontrolovat růst chatové zástavby v segmentu PreIK.