Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Oslavany_J_01

Název předindustriální krajiny

 

Oslavany-J

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

 

49°07'15.9"N 16°19'42.9"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Boskovická brázda (Oslavanská brázda)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Oslavany

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Oslavany-J_01

Celková plocha (ha)

 

26,08

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

pestrá mozaika úzkých pásů TTP, sadů a orné půdy, lesíky, křoviny, rozsáhlá stepní lada, řada garáží, věž

Stav

 

2-3

Ohrožení

většina orné půdy opuštěna nebo převedena na trvalé kultury, zarůstání dřevinami, růst zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy a vrchol elevace nad říčním údolím dotýkající se zástavby

220-297

10 R

60 M
30 P

10 bez

40 SV

20 S

10 V

10 SZ

W2

30 jílovce, prachovce a pískovce perm

20 jílovce, prachovce, pískovce a slínovce perm

10 slepence a brekcie

10 písek a štěrk teras

50 kambizem modální

20 kambizem vyluhovaná

10 kambizem arenická

10 kambizem oglejená

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, redukovat staré ovocné sady, zamezovat zarůstání otevřených ploch dřevinami.