Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Oslavany_Z_02

Název předindustriální krajiny

 

Oslavany_Z

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°07'42.4"N 16°18'59.8"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě               Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Křižanovská vrchovina (Bítešská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Oslavany

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Oslavany_Z_02

Celková plocha (ha)

 

12,86

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

úzké pruhy ovocných sadů a TTP, zčásti stepní lada, lesíky, les a okraje lesa, silnice

Stav

 

3

Ohrožení

veškerá orná půda převedena pod sady nebo zatravněna či opuštěna,

zarůstání dřevinami

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

plošina a svah meziúdolního hřbetu dále od zástavby

282-320

10 R
80 M
10 P

10 bez

80 SV

W2

90 dvojslídný svor s granátem

10 štěrky a písčité štěrky neogénu

90 hnědozem modální

10 kambizem psefitická

Doporučení: Udržovat zbylé louky a obnovovat přestárlé sady, kontrolovat růst křovisek do zájmových ploch segmentů PreIK.