Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Ostopovice_J_02

Název předindustriální krajiny

 

Ostopovice-J

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°09'11.6"N 16°32'31.8"E

Počet místních segmentů

 

2

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Ostopovice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Ostopovice_J_02

Celková plocha (ha)

 

33,61

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

 

Využití parcel

 

lesy na úpatích,

pestrá směs využití v úzkých pruzích po spádnici s převahou ovocných sadů a zahrad nad TTP, stepní lada, pole na úpatí, mnoho chat

Stav

 

3

Ohrožení

orná půda téměř zcela nahrazena trvalými kulturami, opouštění pozemků, zarůstání dřevinami, chataření, dostavba dálnice

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

rozčleněné svahy a vrchol kopce s protilehlým svahem malého údolí daleko od zástavby

254-341

20 R

30 M

50 P

20 bez

20 V

10 JZ

10 J

10 Z

W2

80 biotitický až leukokratní granit

10 smíšený sediment

70 kambizem modální

10 hnědozem modální

10 hnědozem oglejená

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, bránit zarůstání otevřených ploch dřevinami a dalšímu zahušťování chatové zástavby, zohlednit budoucí využití trasy nedokončené dálnice.