Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Ostopovice_SZ_01

Název předindustriální krajiny

 

Ostopovice-SZ

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°09'35.7"N 16°32'29.1"E

Počet místních segmentů

 

2

Poloha na Moravě                  Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Ostopovice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Ostopovice_SZ_01

Celková plocha (ha)

 

15,92

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

 

Využití parcel

pestrá směs využití v úzkých pruzích po spádnici s převahou ovocných sadů a zahrad nad TTP, stepní lada, pole na úpatí, mnoho chat, obytná zástavba, most

Stav

 

3

 

Ohrožení

orná půda téměř zcela nahrazena trvalými kulturami, opouštění pozemků, zarůstání, chataření, růst obytné zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy a vrchol izolovaného kopce nad zástavbou, částečně úpatí

241-313

40 M

60 P

20 JZ

20 V

20 SV

10 Z

10 J

W2

80 biotitický až leukokratní granit

10 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

80 kambizem modální

10 hnědozem modální

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, bránit zarůstání otevřených ploch dřevinami a dalšímu zahušťování chatové zástavby, regulovat obytnou zástavbu v segmentu, zohlednit budoucí využití trasy nedokončené dálnice.