Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Otmarov_01

Název předindustriální krajiny

 

Otmarov

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°05'59.9"N 16°40'25.6"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě          Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (Pracká pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Otmarov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Otmarov_01

Celková plocha (ha)

 

24,61

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

pestrá směs využití v úzkých pruzích přímo nebo oblouky od obce s převahou orné půdy, část zástavby obce

Stav

 

2-3

Ohrožení

část orné půdy převedena pod trvalé kultury, opuštění orné půdy, spojování pozemků, růst zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

mírně k potoku ukloněná rovina obklopující cíp hlavní zástavby

185-193

100 R

 

100 bez

W2

90 vápnitý jíl (tégl) neogén

10 nivní sediment

60 černozem pelická

30 černozem karbonátová

10 černice fluvická

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, bránit opuštění orné půdy a dalšímu růstu obytné zástavby v segmentu PreIK.