Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Prace_01

Název předindustriální krajiny

 

Prace

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°08'23.9"N 16°46'18.3"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě               Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (Pracká pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Prace

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Práce_01

Celková plocha (ha)

 

23,29

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

úzké pásy hlavně orné půdy s ovocnými sady a TTP na svahu, keře na mezích, na údolním dně les, louka a rybníky, několik zděných objektů

Stav

 

1-2

Ohrožení

významná část orné půdy převedena na trvalé kultury, spojování pozemků, růst zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy a dno rozevřeného úpadu nad zástavbou

242-268

60 R

40 M

60 bez

20 JZ

10 Z

10 S

W2

50 spraše

30 smíšený sediment

20 nivní sediment

50 čřernozem modální

30 černozem černická

20 černice fluvická karbonátová

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, kontrolovat růst obytné zástavby.