Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Přízřenice_01

Název předindustriální krajiny

 

Přízřenice

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°08'50.2"N 16°37'00.6"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě      Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Dyjsko-svratecký úval (Rajhradská pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Přízřenice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Přízřenice_01

Celková plocha (ha)

 

16,61

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

přibližně vyvážený poměr orné půdy a trvalých kultur v úzkých pásech od silnice k severu

Stav

 

3

Ohrožení

cca polovina původní výměry orné půdy převedena na trvale kultury, růst zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

plošina nad nivou a nad zástavbou

193-196

100 R

100 bez

W2

80 spraš

20 smíšený sediment

80 černozem modální

20 černozem černická

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, bránit růstu zástavby do zájmových ploch segmentu PreIK.