Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Rousínov u Vyškova - Slavíkovice_01

Název předindustriální krajiny

 

Rousínov-Slavíkovice

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°11'42.3"N 16°52'21.8"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Vyškov, Vyškovská brána (Rousínovská brána)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Slavíkovice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

 

Rousínov u Vyškova-Slavíkovice_01

Celková plocha (ha)

 

13,53

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

úzké pásy různých kultur záhumenků za zástavbou, na říčním ostrově větší plochy TTP, lužní les podél ramen Rakovce

Stav

 

1

 

Ohrožení

zatravňování orné půdy, výsadba trvalých kultur, zarůstání otevřených ploch dřevinami, růst zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

v údolní nivě meandrujícího Rakovce obklopen z více než dvou stran zástavbou

224-237

90 R

10 M

90 bez

W2

60 nivní sediment

40 spraš

60 fluvizem karbonátová

40 černozem modální

Doporučení: Udržovat současné zastoupení všech forem využití ploch, bránit růstu zástavby do zájmových ploch segmentu PreIK.