Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Rybníky u Moravského Krumlova_01

Název předindustriální krajiny

Rybníky u Moravského Krumlova

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°01'47.0"N 16°15'57.1"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě          Jihomoravský kraj, okres Znojmo, Jevišovická pahorkatina (Znojemská pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Rybníky u Moravského Krumlova

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

Rybníky u Moravského Krumlova_01

Celková plocha (ha)

 

14,85

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

šikmo dolů po svahu vedené krátké úzké pruhy vinohradů a sadů, místy orné půdy, část lesa, louky

Stav

 

1-2

Ohrožení

část orné půdy převedena pod trvalé kultury, spojování pozemků

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

rozvodní plošina a navazující horní část svahu daleko od zástavby

284-305

20 R

80 M

20 bez

80 J

W2

50 jíly, prachové jíly a písky neogénu

30 spraš

20 migmatit až ortorula

80 hnědozem modální

10 kambizem modální

10 kambizem mesobazická

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, bránit spojování pozemků.