Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Sivice_01

Název předindustriální krajiny

 

Sivice

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°12'25.8"N 16°46'32.3"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě         Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Drahanská vrchovina (Konická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Sivice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Sivice_01

Celková plocha (ha)

 

24,85

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

vyvážený poměr orné půdy, ovocných sadů, louky, malý lesík

Stav

 

1-2

Ohrožení

 

zarůstání lesem, růst chatové a obytné zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

okrajové svahy elevace rozčleněné údolíčkem nad zástavbou

283-365

80 M

20 P

30 J

20 JV

20 V

10 S

10 SV

W2

50 slepence kulm

30 spraš

10 písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment

50 kambizem modální

40 hnědozem modální

Doporučení: Udržovat vyvážený poměr využití ploch, limitovat nálet přírodních dřevin, kontrolovat růst zástavby do zájmové plochy segmentu PreIK.