Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Šlapanice_01

Název předindustriální krajiny

 

Šlapanice

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°10'31.5"N 16°43'06.4"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě               Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (Pracká pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Šlapanice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Šlapanice_01

Celková plocha (ha)

 

15,90

 

Velikostní kategorie

 

areál PReIK

Využití parcel

pestrá směs využití v úzkých pruzích po spádnici s převahou vinohradů a ovocných sadů nad ornou půdou a loukami, část po vrstevnici a zalesněná je novodobá

Stav

 

3

Ohrožení

většina orné půdy nahrazena trvalými kulturami, zarůstání dřevinami, chataření

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

údolní svah a část nivy bez kontaktu se zástavbou

223-266

30 R

50 M

20 P

30 bez

30 V

10 JV

10 SV

10 SZ

W2

50 nivní sediment

20 vápnitý jíl (tégl) neogén

10 spraš

10 smíšený sediment

10 slepence kulm

50 fluvizem glejová karbonátová

40 černozem modální

10 černozem černická

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, kontrolovat růst chatové zástavby.