Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Slavkov u Brna_01

Název předindustriální krajiny

 

Slavkov u Brna

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°09'55.5"N 16°53'12.6"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                Jihomoravský kraj, okres Vyškov, Litenčická pahorkatina (Bučovická pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Slavkov u Brna

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Slavkov u Brna_01

Celková plocha (ha)

 

54,47

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

 

pestrá mozaika sadů, vinic, orné půdy a TTP, lesíky, chaty, vysoko nad zástavbou

Stav

 

3

Ohrožení

orná půda téměř zcela nahrazena trvalými kulturami, zarůstání dřevinami, intenzivní chataření

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

okrajový členitý svah poříční kotliny, nedaleko zástavby bez kontaktu

227-314

80 M

20 P

40 JZ

30 J

10 JV

 

W2

60 vápnitý jíl (tégl) neogén

20 vápnití jíl (šlír) neogén

10 písky a štěrky neogén

10 smíšený sediment

80 pelozem melanická karbonátová

10 černice karbonátová

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, bránit zarůstání otevřených ploch dřevinami a dalšímu růstu chatové zástavby do segmentu PreIK.