Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Staré Brno_01

Název předindustriální krajiny

 

Staré Brno

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°11'31.4"N 16°35'17.9"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Staré Brno

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Staré Brno_01

Celková plocha (ha)

 

18,54

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

pestrá mozaika úzkých parcel orné půdy, TTP, sadů a vinohradů vedených zejména po spádnici, lesíky, mnoho chat

Stav

 

3

Ohrožení

úplná náhrada orné půdy trvalými kulturami, zarůstání dřevinami, růst obytné a chatové zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

okrajový svah pohoří nad rovinou nížiny

212-289

80 M
20 P

50 J

20 V

10 JZ

20 JV

W2

50 spraš

20 arkózy a slepence devon

20 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

50 hnědozem modální

40 kambizem modální

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, zamezovat zarůstání otevřených ploch dřevinami, kontrolovat růst zástavby v segmentu PreIK.