Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Střelice u Brna_01

Název předindustriální krajiny

 

Střelice

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°09'44.1"N 16°28'45.5"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Pardubický kraj, okres Svitavy, pomezí Brněnské vrchoviny

(Boskovická brázda, část Malá Haná) a Podorlické pahorkatiny (Moravskotřebovská pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Střelice u Brna

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Střelice u Brna_01

Celková plocha (ha)

 

40,80

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

 

Využití parcel

pestrá směs využití v úzkých pruzích po spádnici s převahou ovocných sadů a zahrad nad TTP, ornou půdou a vinohrady, stepní lada, mnoho chat, okraje lesů

Stav

 

3

 

Ohrožení

orná půda téměř zcela nahrazena trvalými kulturami, zarůstání dřevinami, chataření

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

 

klima

podklad

půda

oba svahy jednoho a jeden svah druhého meziúdolního hřbetu

295-379

10 R

50 M

40 P

10 bez

60 J

20 JZ

10 SV

MW11

50 sediment deluvioeolický

20 biotitický až leukokratní granit

20 migmatitizovaná biotitická pararula až migmatit

10 smíšený sediment

70 hnědozem modální

20 kambizem modální

10 hnědozem oglejená

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, bránit zarůstání otevřených ploch dřevinami a dalšímu zahušťování chatové zástavby.