Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Syrovice_01

Název předindustriální krajiny

 

Syrovice

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°05'15.9"N 16°33'13.7"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě       Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (Rajhradská pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Syrovice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Syrovice_01

Celková plocha (ha)

 

21,07

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

úzké parcely převážně vinohradů, místy orné půdy vedených dominantně po spádnici, pruhy i větší celky lesa, meze se stromy a keři, stepní lada

Stav

 

2

Ohrožení

intenzivní zarůstání dřevinami, opouštění orné půdy i trvalých kultur, spojování pozemků

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad (%)

půda (%)

levostranný svah malého údolí nedaleko zástavby bez kontaktu

233-269

80 M

20 P

30 JZ

20 Z

10 J

10 SZ

10 s

W2

80 písky a štěrky neogénu

10 písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment

10 smíšený sediment

90 černozem modální

10 černozem černická

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, zamezovat dalšímu zarůstání otevřených ploch dřevinami, bránit spojování pozemků, chránit stepní lada (část v PR Bezourek).