Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Trboušany_01

Název předindustriální krajiny

 

Trboušany

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°02'59.7"N 16°27'53.3"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě       Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (Drnholecká pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Trboušany

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Trboušany_01

Celková plocha (ha)

 

59,13

 

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

na svazích většinou úzké parcely s ornou půdou, sady, vinohrady a TTP, na dně údolí les a louka, SV od obce velké lány orné půdy

Stav

 

2

Ohrožení

část orné půdy převedena pod trvalé kultury, spojování pozemků, šíření lesa, růst zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad (%)

půda (%)

oba protilehlé svahy rozevřeného údolí s přilehlými plošinami kolem zástavby

197-230

70 R

30 M

70 bez

10 JZ

10 JV

W2

80 spraš

10 křemenné štěrky a písky neogénu

10 smíšený sediment

90 hnědozem modální

10 fluvizem karbonátová

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, zamezovat zarůstání otevřených ploch dřevinami, kontrolovat růst zástavby do zájmových ploch segmentu (může vést k rozdělení PreIK).