Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Tvarožná_01

Název předindustriální krajiny

 

Tvarožná

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°11'35.0"N 16°45'48.4"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Drahanská vrchovina (Konická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Tvarožná

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Tvarožná_01

Celková plocha (ha)

 

48,34

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

převaha orné půdy nad ovocnými sady a loukami, lesík na strmém svahu

 

Stav

 

1-2

Ohrožení

opouštění orné půdy, růst zástavby obytné i sezónní, zarůstaní dřevina, spojování parcel

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

okrajový svah elevace a údolní dno nad a pod zástavbou

242-311

20 R

70 M

10 P

20 bez

70 J

10 JV

W2

60 spraš

30 slepence kulm

10 nivní sediment

60 černozem modální

30 kambizem modální

10 černice fluvická karbonátová

Doporučení: Udržovat ornou půdu a ochránit jí před erozí odstraňovat nálet dřevin do pozemků, kontrolovat růst obytné a chatové zástavby do zájmové plochy segmentu PreIK.