Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Újezd u Černé Hory_01

Název předindustriální krajiny

 

Újezd u Černé Hory

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°22'07.5"N 16°32'25.2"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Blansko, Boskovická brázda (Žernovická hrásť)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Újezd

 u Černé Hory

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

Újezd

u Černé Hory_01

Celková plocha (ha)

 

25,25

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

kosené louky a orná půda, záhumenky se zahradami s ovocnými stromy, část zástavby kruhové návsi s trávníky a stromy

Stav

 

2

Ohrožení

 

přestavba venkovských obydlí, spojování parcel

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy a dno malé kotliny se starou zástavbou okrouhlice s návsí

348-390

20 R

80 M

20 bez

30 S

20 SV

20 SZ

MW11

60 písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment

20 spraš

10 slepence až brekcie perm

10 biotitický až leukokratní granit

80 pseudoglej modální

20 kambizem modální

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, zamezovat spojování parcel, ochránit před erozí a sesouváním meze, udržovat specifický charakter zástavby v ploch segmentu PreI.