Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Srázy

Název předindustriální krajiny

 

Srázy

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49,2172045362N 16,8313971995E

Počet místních segmentů

 

2

Poloha na Moravě                  Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, pomezí Drahanské vrchoviny

(Konická vrchovina) a Vyškovské brány (Rousínovská brána)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Viničné Šumice

a

Vítovice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

       

Viničné Šumice_1

a Vítovice_01

 

Celková plocha (ha)

 

64,12

 

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

pestrá směs využití v úzkých pruzích po spádnici s převahou vinohradů a ovocných sadů nad ornou půdou a loukami, v údolí část zástavby obce

Stav

 

1-2

Ohrožení

opouštění orné půdy a nahrazování trvalými kulturami, růst zástavby, vč. chatové

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

okrajový svah pohoří rozdělený údolím nad okolní nížinou nad zástavbou obce

292-389

40 M

60 P

60 J

10 JZ

10 JV

10 V

W2

70 slepence kulm

10 písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment

10 vápnitý jíl (tégl) neogén

 

80 kambizem modální

10 pelozem melanická karbonátová

 

Doporučení: Udržovat současné rozložení forem využití ploch, kontrolovat růst zástavby do zájmových ploch segmentu PreIK.