Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Vojkovice u Židlochovic_01

Název předindustriální krajiny

 

Vojkovice

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°03'28.7"N 16°36'16.1"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Dyjsko-svratecký úval (pomezí Rajhradské pahorkatiny a Dyjsko-svratecké nivy)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Vojkovice u Židlochovic

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Vojkovice u Židlochovic_01

Celková plocha (ha)

 

15,09

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

úzké pásy zejména orné půdy, zčásti TTP a sady v rovině nivy, lužní les podél Svratky, les a křoviny na svahu

Stav

 

2-3

Ohrožení

louky většinou rozorány, zčásti nahrazeny sady, zarůstání dřevinami od řeky a na svazích, růst chatové zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad (%)

půda (%)

niva a svah terasy v kontaktu se zástavbou

180-198

80 R

10 M

10 P

80 bez

10 V

W2

80 nivní sediment

10 písek a štěrk teras

80 fluvizem modální

10 kambizem arenická

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, zamezovat zarůstání otevřených ploch dřevinami, kontrolovat růst zástavby do zájmových ploch segmentu PreIK.