Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Žabovřesky_01

Název předindustriální krajiny

 

Žabovřesky

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°13'23.0"N 16°33'51.4"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Žabovřesky

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Žabovřesky_01

Celková plocha (ha)

 

10,96

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

lesíky a pestrá směs využití v úzkých pruzích převážně po spádnici s převahou ovocných sadů a zahrad nad TTP, mnoho chat, okraje lesa

Stav

 

3

Ohrožení

orná půda zcela nahrazena trvalými kulturami, zarůstání dřevinami, chataření

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

strmé svahy a dno ukloněného údolí od rozvodí po úpatí elevace

227-339

50 M

50 P

50 J

20 JZ

10 JV

10 Z

W2

80 metabazal, zelená břidlice

10 spraš

10 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

70 kambizem modální

10 kambizem mesobazická

10 kambizem oglejená

10 hnědozem modální

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, bránit zarůstání otevřených ploch dřevinami, kontrolovat růst chatové zástavby.