Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Želešice_S_01

Název předindustriální krajiny

 

Želešice

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°07'16.0"N 16°34'43.4"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                 Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Bobravská vrchovina (Lipovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Želešice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Želešice_S_01

Celková plocha (ha)

 

21,04

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

pestrá mozaika úzkých parcel orné půdy, TTP, sadů a vinohradů vedených po spádnici od obce, vrchol s kostelem obklopen lesíkem, hřbitov, chatky

Stav

 

1-2

Ohrožení

část orné půdy převedena na trvalé kultury, spojování pozemků, chataření

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad (%)

půda (%)

vysoké údolní svahy nad a vedle zástavby

210-266

10 R

80 M

10 P

10 bez

80 J

W2

60 spraš

10 sediment deluvioeolický

20 ultramafit, serpentinit

10 smíšený sediment

70 hnědozem modální

20 kambizem modální

10 hnědozem oglejená

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, zamezovat dalšímu zarůstání otevřených ploch dřevinami, bránit spojování pozemků, regulovat vývoj chatové zástavby.