Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Židenice - Vinohrady_01

Název předindustriální krajiny

 

Židenice-Vinohrady

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°12'03.9"N 16°39'11.0"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě               Jihomoravský kraj, okres Brno-město, Dyjsko-svratecký úval (Pracká pahorkatina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Židenice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Židenice-Vinohrady_01

Celková plocha (ha)

 

43,08

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

pestrá směs využití v úzkých pruzích po spádnici s převahou ovocných sadů nad loukami, vinohrady a zahradami, mnoho chat a zděných objektů, cesty

Stav

 

3

Ohrožení

 

zastoupení orné půdy zcela nahrazeno trvalými kulturami, zarůstání dřevinami, chataření, růst obytné zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

okrajové svahy a vrcholová plošina elevace nad kotlinou s rovinatým dnem

217-307

60 M

40 P

30 Z

20 J

10 JZ

10 SZ
10 S

W2

40 šedý biotitický granodiorit

30 vápnitý jíl (tégl) neogén

10 štěrky a písky neogén

10 spraš

10 smíšený sediment

40 kambizem modální

30 pararendzina pelická

10 kambizem arenická

10 hnědozem modální

10 hnědozem oglejená

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, kontrolovat růst chatové a zejména obytné zástavby.