Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Rohozec u Tišnova_01

Název předindustriální krajiny

 

Rohozec

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°23'27.2"N 16°28'44.7"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Boskovická brázda (Žernovická hrásť)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Rohozec

 u Tišnova

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Rohozec

u Tišnova_01

Celková plocha (ha)

 

14,88

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

mírná převaha úzkých parcel orné půdy nad pruhy TTP a sadů, případně lesa, okraje lesa, část zástavby, záhumenky

Stav

 

2

Ohrožení

 

opouštění orné půdy, spojování pozemků, obytná zástavba

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svah zvlněného meziúdolního hřbetu blízko zástavby

395-444

10 R

80 M

10 P

10 bez

40 JZ

20 S

10 SZ

10 Z

10 J

MW7

70 jílovce, prachovce, pískovce perm

30 slepence, brekcie perm

90 kambizem mesobazická

10 kambizem modální

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, bránit spojování pozemků a dalšímu vrůstání obytné zástavby do segmentu PreIK.