Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Jamné u Tišnova_01

Název předindustriální krajiny

 

Jamné

Region

 

Brněnsko

Geografické souřadnice středu

49°22'58.0"N 16°27'38.9"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě    Jihomoravský kraj, okres Brno-venkov, Hornosvratecká vrchovina (Nedvědická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Jamné

 u Tišnova

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Jamné

u Tišnova_01

Celková plocha (ha)

 

49,48

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

výrazná převaha TTP nad ornou půdou v parcelách různých tvarů velikostí, u pruhů vedených po vrstevnicích, lesíky, část zástavby, meze se stromy a keři

Stav

 

1-2

Ohrožení

spojování pozemků, zarůstání dřevinami, růst zástavby, opouštění orné půdy

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

stržemi rozdělený svah většího údolí nad a vedle zástavby

363-464

80 M

20 P

40 V

20 JV

10 SV

20 J

MW11

50 spraš

20 porfyroblastická muskovitická ortorula

10 nivní sediment

10 kataklastická ortorula

50 hnědozem modální

30 kambizem mesobazická

10 glej fluvický

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, bránit spojování pozemků a zarůstání otevřených ploch dřevinami, kontrolovat růst zástavby v zájmové ploše segmentu PreIK.