Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Budětsko_01

Název předindustriální krajiny

 

Budětsko

Region

 

Drahansko

Geografické souřadnice těžiště

49°35'15.9"N 16°55'06.9"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Prostějov, Zábřežská vrchovina  (Bouzovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Budětsko

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Budětsko_01

Celková plocha (ha)

 

19.86

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

orná půda v pásech vedených kolmo na osu obce, ovocný sad, zejména hospodářská zástavba

Stav

 

2

Ohrožení

 

růst zástavby, zarůstání ovocnými stromy na mezích mezi drobnými parcelami u obce, spojování polí

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

 

orientace

klima

podklad

půda

plošina nad zástavbou

440-467

90 R 10 M

90 bez

10 SV

MW4

50 jílovité břidlice, prachovce, droby kulm

40 droby kulm

10 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

40 luvizem oglejená

30 pseudoglej modální

10 hnědozem modální

10 hnědozem oglejená

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, bránit slučování pozemků, kontrolovat růst zástavby do zájmových ploch segmentu PreIK.