Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Javoříčko_01

Název předindustriální krajiny

 

Javoříčko

Region

 

Drahansko

Geografické souřadnice těžiště

49°40'31.1"N 16°54'43.7"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Olomouc, Zábřežská vrchovina  (Bouzovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Javoříčko

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Javoříčko_01

Celková plocha (ha)

 

21,19

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

louky, keřový doprovod toků, okraje lesa na svazích, stromový doprovod cest a toků

Stav

 

2

Ohrožení

 

orná půda zcela nahrazena loukami,

zarůstání dřevinami

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

údolní dno a část přilehlých svahů po toku pod zástavbou

358-410

50 R

40 M

10 P

50 bez

40 SV

MW4

50 nivní sediment

40 vápenec devon

50 fluvizem modální

40 rendzina modální

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch v segmentu PreIK.