Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Dzbel_01

Název předindustriální krajiny

 

Dzbel

Region

 

Drahansko

Geografické souřadnice těžiště

49°37'18.9"N 16°50'24.1"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Prostějov, Zábřežská vrchovina  (Bouzovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Dzbel

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Dzbel_01

Celková plocha (ha)

 

166,48

Velikostní kategorie

 

celek PreIK

Využití parcel

 

převaha orné půdy nad TTP, dřeviny na mezích, drobné lesíky

Stav

 

1-2

Ohrožení

 

spojování pozemků, zarůstání dřevinami, růst zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

zvlněný svah velkého údolí nad zástavbou

440-604

10 R

70 M

20 P

10 bez

50 JZ

10 Z

10 J

MW4

50 dolerity, metadolerity a jejich tufy

20 droby kulm

20 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

50 kambizem modální

20 kambizem mesobazická

10 kambizem oglejená mesobazická

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití a parcelaci pozemků, bránit šíření dřevin na otevřené plochy, zastavit růst zástavby statku v segmentu PreIK.