Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Hartinkov_01

Název předindustriální krajiny

 

Hartinkov

Region

 

Drahansko

Geografické souřadnice těžiště

49°40'52.8"N 16°48'27.7"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                  Pardubický kraj, okres Svitavy, Zábřežská vrchovina (Bouzovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Hartinkov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Hartinkov_01

Celková plocha (ha)

 

86,21

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

velikostně, vedením i polohou rozmanité pozemky s TTP, meze s keři a stromy,

okraje lesa a lesíky starobylého založení

Stav

 

2

Ohrožení

vyjma úplné přeměny orné půdy na TTP,

spojování pozemků, zarůstání dřevinami

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

podvrcholový svah rozčleněný závěry údolí nad zástavbou

456-586

90 M

80 J

MW4

50 droby

40 jílovité břidlice a prachovce

90 kambizem mesobazická

Doporučení: Udržovat louky a chránit otevřené plochy před zarůstáním dřevinami, kontrolovat růst především rekreační zástavby do zájmových ploch segmentu PreIK.