Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Kadeřín_01

Název předindustriální krajiny

 

 Kadeřín

Region

 

Drahansko

Geografické souřadnice těžiště

49°40'12.1"N 16°53'25.6"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Olomouc, Zábřežská vrchovina  (Bouzovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Kadeřín

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Kadeřín_01

Celková plocha (ha)

 

47,54

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

mírná převaha orné půdy nad loukami, okraje lesa a rozptýlená zástavba

Stav

 

1-2

Ohrožení

 

zarůstání dřevinami, rekreační výstavba

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

malá kotlina se zástavbou celé obce a okrajové svahy okolních elevací

418-505

10 R

80 M

10 P

10 bez

20 Z

20 JZ

20 V

10 S

MW4

40 droby kulm

40 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

10 nivní sediment

30 hnědozem modální

30 kambizem modální

20 kambizem luvická

10 glej fluvický

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch), kontrolovat růst obytné a rekreační zástavby v segmentu PreIK.