Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Kořenec_01

Název předindustriální krajiny

 

Kořenec

Region

 

Drahansko

Geografické souřadnice těžiště

49°32'13.5"N 16°45'43.1"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Blansko, Drahanská vrchovina (Konická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Kořenec

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Kořenec_01

Celková plocha (ha)

 

8,38

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

úzké parcely TTP po spádnici vedené ke vzdálené obci,

keře a stromy na mezích

Stav

 

2-3

Ohrožení

louky zcela nahradily ornou půdu,

spojování pozemků

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

mírný svah s plochým rozvodím vzdálený od zástavby

620-658

10 R

90 M

10 bez

50 S

30 SV

10 JZ

MW4

100 droby kulm

100 kambizem mesobazická

Doporučení: Udržovat louky a ochránit před erozí a sesouváním agrární terasy (svahy a hrany), kontrolovat růst zástavby do zájmových ploch segmentů PreIK