Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Krakovec na Mor_01

Název předindustriální krajiny

 

Krakovec

Region

 

Drahansko

Geografické souřadnice těžiště

49°36'24.0"N 16°58'55.9"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Prostějov, Zábřežská vrchovina  (Bouzovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Krakovec na Moravě

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Krakovec na Mor_01

Celková plocha (ha)

 

110,34

 

Velikostní kategorie

 

celek PreIK

Využití parcel

výrazně převládá orná půda na velkých parcelách, okraje lesa a drobné lesíky v údolích, upravené objekty velkostatku

Stav

 

1-2

Ohrožení

dílčí změny parcelace a vedení cest, rozorávání pastvin, šíření dřevin

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

plošina s areálem velkostatku a navazující mírný svah rozčleněný drobným údolíčkem, část nivy potoka

327-397

50 R

50 M

50 bez

30 JZ

10 J

10 JV

MW7

60 jílovité břidlice, prachovce, droby kulm

30 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

10 nivní sediment

40 kambizem oglejená

20 kambizem modální

20 kambizem luvická

10 kambizem dystrická

10 fluvizem glejová

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití a parcelaci pozemků, bránit šíření dřevin na otevřené plochy, revitalizovat zástavbu statku a aleje v segmentu PreIK.