Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Lipovec u Blanska_01

Název předindustriální krajiny

 

Lipovec

Region

 

Drahansko

Geografické souřadnice těžiště

49°22'46.4"N 16°48'05.9"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Blansko, Drahanská vrchovina (Konická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Lipovec

u Blanska

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Lipovec u Blanska_01

Celková plocha (ha)

 

43,19

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

různě široké a příčně dělené pruhy orné půdy vedené kolmo na osu obce, na periferii louky a lesíky

Stav

 

2-3

Ohrožení

spojování pozemků, zalesňování, nálet dřevin do otevřených ploch

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

plochý hřbet mezi mělkými údolími s mírnými svahy nad toky a zástavbou

508-575

30 R

60 M

10 P

30 bez

20 JZ

10 Z

10 SV

10 SZ

 

MW4

70 jílovité břidlice, prachovce, droby kulm

10 droby kulm

10 kamenitý a hlinito-kamenitý sediment

10 nivní sediment

80 kambizem mesobazická

10 pseudoglej modální

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, bránit dalšímu scelování pozemků a převodu na lesní půdu.