Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Ludmírov_01

Název předindustriální krajiny

 

Ludmírov

Region

 

Drahansko

Geografické souřadnice těžiště

49°38'13.8"N 16°52'33.3"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Prostějov, Zábřežská vrchovina (Bouzovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Ludmírov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Ludmírov_01

Celková plocha (ha)

 

63,72

 

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

parcely po vrstevnicích,

výhradně louky s hojnými řadami dřevin na mezích, malé lesíky

Stav

 

2

Ohrožení

úplné zatravnění orné půdy,

opouštění orné půdy, spojování pozemků

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy kopce spojené úzkým pruhem přes údolí se svahy a vrchol jiného kopce vedle zemědělských objektů

466-579

90 M

10 P

30 V

20 SV

30 JV

10 SZ

 

MW4

60 vápence devon karbon

10 břidlice, prachovce, pískovce devon

20 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

50 rendzina kambická

20 kambizem oglejená

20 kambizem mesobazická

Doporučení: Udržovat louky a meze, neodstraňovat agrární terasy (svahy a hrany), bránit spojování pozemků, kontrolovat růst zemědělské výrobní zástavby do zájmové plochy segmentu PreIK.