Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Malé Hradisko_01

Název předindustriální krajiny

 

Malé Hradisko

Region

 

Drahansko

Geografické souřadnice těžiště

49°29'49.4"N 16°52'35.4"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Prostějov, Drahanská vrchovina (Konická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Malé Hradisko

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Malé Hradisko_01

Celková plocha (ha)

 

74,48

 

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

pruhy vedeny po spádnicích, vyjma drobných parcel orné půdy pouze TTP, keře na mezích, rozsáhlá louka na údolním dně lemovaná lesy

Stav

 

2-3

Ohrožení

spojování lučních ploch – původních i na dřívější orné půdě

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

převážně svahy klikatého údolí pod zástavbou vycházející místy na rozvodí

517-592

20 R

70 M

10 P

20 bez

30 V

10 J

10 Z

MW4

80 droby kulm

10 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

10 nivní sediment

80 kambizem modální

10 kambizem oglejená

10 glej fluvický

Doporučení: Udržovat louky a zbytky orné půdy, chránit půdu před erozí, bránit spojování pozemků, kontrolovat růst obytné zástavby do segmentu PreIK.