Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Lokalita 81

Název předindustriální krajiny

 

Měrotín

Region

 

Drahansko

Geografické souřadnice těžiště

49°41'45.9"N 17°00'13.2"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Olomouc, Zábřežská vrchovina  (Bouzovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Měrotín

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Měrotín_01

Celková plocha (ha)

 

33,62

 

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

vyvážený poměr orné půdy a TPP, které vytlačily pole z příkřejších svahů, les na údolním dně a strmých svazích

Stav

 

1-2

Ohrožení

zatravnění orné půdy,

pokračující zalesňování, zarůstání keři, růst zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

plošina a svahy většího údolí, vč. údolního dna pod zástavbou

276-340

90 M

10 P

30 J

30 JV

20 V

10 S

MW7, W2

40 spraš

20 deluvioeolický sediment

20 jílovité břidlice, prachovce, droby kulm

 

60 hnědozem modální

30 kambizem modální

10 kambizem mesobazická

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, bránit před zarůstáním dřevinami, kontrolovat růst zástavby v segmentu PreIK.