Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Nová Ves u Lit_01

Název předindustriální krajiny

 

Nová Ves u Litovle

Region

 

Drahansko

Geografické souřadnice těžiště

49°40'57.9"N 17°00'43.7"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Olomouc, Zábřežská vrchovina  (Bouzovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Nová Ves u Litovle

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Nová Ves

u Lit_01

Celková plocha (ha)

 

15,17

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

na velkých parcelách přetrvává orná půda, menší parcely zatravněny, drobné sady, meze s keři, les ve strží, drobné lesíky

Stav

 

2

Ohrožení

zarůstání dřevinami,

opouštění orné půdy, spojování pozemků

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

 

orientace

klima

podklad

půda

strží a údolíčkem rozčleněný svah většího údolí nad zástavbou

287-350

80 M

20 P

40 JV

30 J

10 JZ

10 V

MW7

60 deluvioeolický sediment

30 jílovité břidlice, prachovce, droby kulm

90 hnědozem luvická

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, chránit před erozí a sesouváním agrární terasy (svahy a hrany), kontrolovat růst zemědělské výrobní zástavby v segmentu PreIK.