Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Obectov_01

Název předindustriální krajiny

 

Obectov

Region

 

Drahansko

Geografické souřadnice těžiště

49°43'15.5"N 16°56'05.8"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Olomouc, Zábřežská vrchovina  (Bouzovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Obectov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Obectov_01

Celková plocha (ha)

 

5,31

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

ovocné sady nahradily většinu orné půdy, částečně louky a hospodářské objekty

Stav

 

3

Ohrožení

 

postupující přeměna původní orné půdy v záhumenky

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

plošina nad zástavbou

337-344

90 R

10 M

90 bez

10 SZ

MW7

100 droby kulm

90 hnědozem modální

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch a kontrolovat růst zástavby do segmentu PreIK.