Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Olomučany_01

Název předindustriální krajiny

 

Olomučany

Region

 

Drahansko

Geografické souřadnice těžiště

49°19'48.5"N 16°40'43.5"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Blansko, Drahanská vrchovina (Adamovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Olomučany

 

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Olomučany_01

Celková plocha (ha)

 

27,98

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

po vrstevnicích dělené pozemky, nahoře orná půda, níže a na dně údolí louky a lesík, keře a stromy na mezích, část zástavby

Stav

 

2

Ohrožení

 

zatravňování, spojování pozemků, šíření dřevin, růst zástavby,

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

oba svahy a dno malého údolí nad zástavbou

365-444

80 M

20 P

20 JZ

20 J

30 SZ

10 S

MW7

30 kaolinické jíly a písky křída

20 vápenec jura

10 vápence a dolomity devon

10 písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment

60 kambizem oglejená mesobazická

20 kambizem vyluhovaná

20 kambizem oglejená vyluhovaná

Doporučení: Udržovat současné struktury využití ploch, bránit zarůstání dřevinami a spojování pozemků, kontrolovat růst obytné zástavby do zájmové plochy segmentu PreIK.