Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Opatrovice u Vyš_01

Název předindustriální krajiny

 

Opatovice u Vyškova

Region

 

Drahansko

Geografické souřadnice těžiště

49°18'02.2"N 16°56'56.1"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Vyškov, Drahanská vrchovina (Konická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Opatovice u Vyškova

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Opatovice

u Vyš_01

Celková plocha (ha)

 

46,99

 

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

pestrá směr úzkých parcel vedených po vrstevnících i spádnicích, široké nepravidelné parcely vesměs s TTP, stromy a keře na mezích, lesíky, pásy lesa, stepní lada, nezpevněné cesty

Stav

 

2

Ohrožení

orná půda zcela opuštěna, spojování pozemků, další opouštění luk, zarůstání dřevinami, růst zahradní zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

pravostranný vysoký zvlněný údolní svah nad zástavbou

277-375

90 M

10 P

60 SV

30 V

 

MW11

40 jílovité břidlice, prachovce, droby kulm

30 droby kulm

10 slepence

10 spraš

70 kambizem modální

20 hnědozem modální

Doporučení: Udržovat louky a bránit zarůstání dřevinami, předcházet zpustnutí dalších pozemků, kontrolovat růst zástavby do zájmových ploch segmentu PreIK.