Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Repechy_01

Název předindustriální krajiny

 

Repechy

Region

 

Drahansko

Geografické souřadnice těžiště

49°28'01.4"N 16°52'22.4"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Prostějov, Drahanská vrchovina (Konická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Repechy

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Repechy_01

Celková plocha (ha)

 

22,99

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

velké nepravidelné parcely TTP a orné půdy,

lesík na příkrém svahu, izolované keře na mezích

Stav

 

2

Ohrožení

většina orné půdy zatravněna,

spojování pozemků

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška

sklon

orientace

klima

podklad

půda

rozvodí a svah závěru údolí nad obcí

548-629

20 R

70 M

10 P

20 bez

30 V

30 J

10 JV

 

MW4

70 jílovité břidlice, prachovce droby kulm

20 droby kulm

10 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

80 kambizem mesobazická

10 kambizem mesobazická slabě oglejená

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, udržovat terénní hrany, kontrolovat růst obytné a rekreační zástavby do zájmových ploch segmentu PreIK.