Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Rozstání pod Koj_0

Název předindustriální krajiny

 

Rozstání

Region

 

Drahansko

Geografické souřadnice těžiště

49°23'26.1"N 16°51'02.8"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Blansko, Drahanská vrchovina (Konická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Rozstání

pod Kojálem

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Rozstání

pod Koj_01

Celková plocha (ha)

 

203,08

Velikostní kategorie

 

celek PreIK

Využití parcel

bez ohledu na terén od osy obce vedené pasy především orné půdy, lesíky při okraji nivy, rybník a louky v nivě

Stav

 

1-2

Ohrožení

spojování pozemků, zatravňování orné půdy, růst zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

niva a levobřežní údolní svah potoka Bílá voda nad zástavbou po rozvodnici na hranici katastru členěný drobnými údolími přítoků potoka

532-576

70 R

20 M

10 P

70 bez

10 S

10 SV

MW4

70 jílovité břidlice, prachovce, droby kulm

10 droby

10 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

10 nivní sediment

 

50 kambizem mesobazická

40 pseudoglej modální

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, bránit šíření dřevin do otevřených ploch, regulovat využití ploch v sousedství zástavby.