Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Seloutky_01

Název předindustriální krajiny

 

Seloutky

Region

 

Drahansko

Geografické souřadnice těžiště

49°26'37.5"N 17°03'09.9"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Prostějov, Drahanská vrchovina (Konická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Seloutky

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Seloutky_01

Celková plocha (ha)

 

16,91

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

pestrá mozaika větších ploch orné půdy a TTP, úzké pruhy zahrad, ovocných sadů, luk a políček vedených převážně po spádnici, uprostřed les, mnoho chat

Stav

 

3

Ohrožení

spojování pozemků, opouštění orné půdy, chataření, zarůstání dřevinami, růst obytné zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

okrajové svahy mohutné elevace nad nížinou rozdělené malým údolím vysoko nad zástavbou

281-364

80 M

20 P

30 JV

30 V

20 SV

10 J

MW7

40 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

30 deluvioeolický sediment

10 droby kulm

10 nivní sediment

50 hnědozem modální

30 kambizem modální

10 kambizem dystrická

10 černice glejová karbonátová

Doporučení: Udržovat současné zastoupení forem využití ploch, bránit opouštění orné půdy, kontrolovat růst chatové a zejména obytné zástavby.