Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Svojanov u Bouz_01

Název předindustriální krajiny

 

Svojanov u Bouzova

Region

 

Drahansko

Geografické souřadnice těžiště

49°41'44.9"N 16°51'46.6"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Olomouc, Zábřežská vrchovina  (Bouzovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Svojanov u Bouzova

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Svojanov u Bouz_01

Celková plocha (ha)

 

61,11

 

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

rozšiřující se parcely vzhůru od obce,

převaha TTP nad ornou půdou, ovocný sad, třetina území je pokryta lesem

Stav

 

2

Ohrožení

 

opouštění orné půdy ve prospěch TTP a lesa, spojování pozemků

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

vrchol a zvlněné svahy kopce s údolíčkem vedle zástavby

315-431

90 M

10 P

60 S

20 V

10 SZ

MW4,

MW7

70 droby kulm

10 jílovité břidlice a prachovce kulm

20 kamenitý až hlinito--kamenitý sediment

50 kambizem modální

30 kambizem luvická

10 kambizem mesobazická

 

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, bránit zarůstání otevřených ploch dřevinami, kontrolovat růst zástavby do zájmových ploch segmentů PreIK.