Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Vojtěchov u Kon_01

Název předindustriální krajiny

 

Vojtěchov

Region

 

Drahansko

Geografické souřadnice těžiště

49°38'54.7"N 16°54'43.1"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Olomouc, Zábřežská vrchovina  (Bouzovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Vojtěchov u Konice

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Vojtěchov

u Kon_01

Celková plocha (ha)

 

51,51

 

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

občasná mírná převaha rozorané půdy nad TTP, louky a keřové porosty na terasách s mezemi, les v údolíčku a na příkrém svahu

Stav

 

2

Ohrožení

 

opouštění orné půdy, zarůstání dřevinami

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

drobným údolím rozčleněný svah většího údolí nad zástavbou

424-503

90 M

10 P

30 SV

30 S

20 Z

10 SZ

MW4

70 jílovité břidlice, prachovce, droby kulm

20 droby kulm

90 kambizem modální

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, bránit spojování pozemků, regulovat zarůstání otevřených ploch dřevinami, kontrolovat růst zástavby do zájmových ploch segmentu PreIK.