Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Vratíkov_01

Název předindustriální krajiny

 

Vratíkov

Region

 

Drahansko

Geografické souřadnice těžiště

49°29'59.0"N 16°42'39.3"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Jihomoravský kraj, okres Blansko, Drahanská vrchovina (Konická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Vratíkov

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Vratíkov_01

Celková plocha (ha)

 

19,11

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

nahoře částečně spojené parcely TTP po vrstevnici, níže po spádnici se stromy na mezích, zahrádky, sady, lesík, okraje lesa

Stav

 

2

Ohrožení

většina orné půdy převedena na TTP, spojování pozemků, růst obytné zástavby

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svah rozsochy masívního vrcholu sklánějící se nad a od obce do údolí s vodní nádrží

443-520

90 M

10 P

50 SZ

40 Z

MW7

30 granodiorit

20 jílovité břidlice a vápence devon

20 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

10 vápence karbon-devon

10 droby kulm

60 kambizem mesobazická

20 rendzina kambická

20 pseudoglej modální

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, bránit spojování pozemků, kontrolovat růst obytné zástavby do zájmové plochy segmentu PreIK.