Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Jeřmaň_01

Název předindustriální krajiny

 

Jeřmaň

Region

 

Drahansko

Geografické souřadnice těžiště

49°43'11.6"N 16°53'39.7"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě         Olomoucký kraj, okres Olomouc, Zábřežská vrchovina  (pomezí Mírovské a Bouzovské vrchoviny)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Jeřmaň

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Jeřmaň_01

Celková plocha (ha)

 

32,45

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

převažují louky na údolním dně a sklonitých svazích, orná půda vzácně na údolním dně a svahu, stromový doprovod vodních toků

Stav

 

1-2

Ohrožení

 

spojování pozemků v loukách

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

údolní dno vedle obce a část přiléhajících svahů

265-318

70 R

10 M

20 P

70 bez

10 JV

10 V

MW7

70 nivní sediment

20 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

70 fluvizem glejová

10 kambizem oglejená

Doporučení: Udržovat louky a ochránit před erozí a sesouváním agrární terasy na svazích (svahy a hrany), bránit vrůstání zástavby do plochy segmentu PreIK.