Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

Kladky_01

Název předindustriální krajiny

 

Kladky

Region

 

Drahansko

Geografické souřadnice těžiště

49°38'59.4"N 16°49'41.4"E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Prostějov, Zábřežská vrchovina (Bouzovská vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Kladky

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Kladky_01

Celková plocha (ha)

 

90,31

 

Velikostní kategorie

 

okrsek PreIK

Využití parcel

pozemky vedené po spádnici, výrazná převaha TTP nad ornou půdou, keře na mezích, část potoční zástavby se zahradami

Stav

 

2-3

Ohrožení

většina orné půdy převedena na louky,

spojování pozemků

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

táhlé svahy po obou stranách rozevřeného údolí se zástavbou v údolí

443-587

10 R

80 M

10 P

10 bez

50 SV

20 JV

10 V

MW4

70 jílovité břidlice, prachovce, droby kulm

10 droby kulm

10 nivní sediment

80 kambizem mesobazická

10 fluvizem glejová

Doporučení: Udržovat současnou strukturu využití ploch, chránit půdu před erozí, bránit spojování pozemků a zarůstání otevřených ploch dřevinami, kontrolovat přestavbu venkovských objektů.