Zadavatel projektu: Ministerstvo kultury - NAKI II 1 (SMK02016DG001)

U Brodku

Název předindustriální krajiny

 

U Brodku

Region

 

Drahansko

Geografické souřadnice těžiště

49,5433074767N 16,8430831925E

Počet místních segmentů

 

1

Poloha na Moravě                   Olomoucký kraj, okres Prostějov, Drahanská vrchovina  (Konická vrchovina)

Klasifikační hlediska PreIK

Katastrální území

 

Brodek

u Konice

a Dešná

Kód segmentu PreIK v geodatabázi

         

Brodek

u Konice_01

a Dešná _01

Celková plocha (ha)

 

46,76

 

Velikostní kategorie

 

areál PreIK

Využití parcel

 

výrazná převaha orné půdy, louky většinou rozorány, nová stromová výsadba na mezích, lesíky, část zástavby se záhumenky

Stav

 

2-3

Ohrožení

 

spojování pozemků

Přírodní vlastnosti

poloha

nadmořská výška (m)

sklon

orientace

klima

podklad

půda

svahy mezi velkým a malým údolím se zástavbou

566-647

100 M

60 V

10 SV

10 S

10 SZ

MW4

60 droby kulm

40 kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

50 pseudoglej modální

50 kambizem mesobazická

Doporučení: Udržovat a dále obnovovat starou parcelaci pozemků a jejich využití, při orbě po spádnici bránit erozi půdy, kontrolovat obnovu zástavby v zájmové ploše segmentu PreIK.